Centrum pre etické poradenstvo

Členovia

Fobel Pavel

Meno:
Funkcia v zamestnaní:
Zaradenie:
E-mail:
Kancelária:
Telefónne číslo:

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
Profesor
Pavel.Fobel@umb.sk

048 446 5621
noFoto Meno:
Funkcia v zamestnaní:
Zaradenie:
E-mail:
Kancelária:
Telefónne číslo:
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor
Odborná asistentka
Daniela.Kovacova@umb.sk
J 03
048 446 5626
  Meno:
Funkcia v zamestnaní:
Zaradenie:
E-mail:
Kancelária:
Telefónne číslo:
PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka
Odborná asistentka
Andrea.Klimkova@umb.sk
J 02
048 446 5630
Fobelova Daniela Meno:
Funkcia v zamestnaní:
Zaradenie:
E-mail:
Kancelária:
Telefónne číslo:
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.
ysokoškolská učiteľka
Profesorka
Daniela.Fobelova@umb.sk
J 02
048 446 5625
Jana Fukasová Meno:
Funkcia v zamestnaní:
Zaradenie:
E-mail:
Kancelária:
Telefónne číslo: