Centrum pre etické poradenstvo

Camera Ethica - fotografická súťaž

Camera Ethica - fotografická súťaž

Katedra etiky a aplikovanej etiky vyhlasuje fotografickú súťaž s názvom Camera Ethica, zameranú na reflexiu etických problémov súčasnosti prostredníctvom fotoaparátu. Vaše fotky posielajte do 15.3.2015 na adresu Daniela.Kovacova@umb.sk. Viac informácií nájdete v prílohe. Na vaše príspevky sa už teraz tešíme.

Prílohy ku stránke: