Centrum pre etické poradenstvo

Vyhodnotenie súťaže Camera Ethica

Víťazmi fotografickej súťaže Camera Ethica sa stali:

1. Ferderika Herichová

2. Lukáš Moravec

3. Nikola Štellerová

 

Víťazom gratuľujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktivitu. O spôsobe odovzdania cien Vás budeme osobne informovať.

KETA